Samverkan för en enklare vardag
genom Vårdsamverkan Fyrbodal

 

När en person behöver insatser från både kommun och privat / offentlig sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

Samverkansområden

 

Barn och unga

Vuxna

 

IT-stöd SAMSA

 

*** pågående arbete med uppdatering av webben ***

   

Nyheter

uiqt|wBiuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{miuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBiuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{miuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{m