Samverkan för en enklare vardag genom Vårdsamverkan Fyrbodal

När en person behöver insatser från både kommun och privat / offentlig sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

Samverkansområden

Barn och unga

Vuxna

 

Psykiatri, missbruk och beroende

IT-stöd SAMSA

 

Övergripande processer

 • In- och utskrivning i slutenvård

  Läs vår lathund gällande patienter som har kommunala insatser eller är i behov av förstärkt uppföljning.

 • svpl_tumnagel

  Samordnad vård- och omsorgsplanering

  IT-stödet KLARA-SVPL för samordnad vårdplanering ska användas för de patienter som är utskrivningsklara från sjukhus och går till kommunal vård och omsorg och primärvård.

 • tumnaglar_nvs

  Samordnad individuell plan, SIP

  Samordnad individuell plan, SIP, vid behov av samordnade insatser från vård och omsorg.

 • Avvikelser

  Rapportera avvikelser när överenskommelser, riktlinjer eller samordnade individuella planer inte följs.

Nyheter

uiqt|wBjzq|i5tqvliptH%vozmoqwv5{mjzq|i5tqvliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBiuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{miuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{m