Styrdokument

Sidan är under uppbyggnad. 

Hitta styrdokument utifrån geografiskt område, övergripande processer eller samordnings-/ beredningsgrupp.

   

 

Nationellt

Överenskommelsen sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 

 Regionala och nationella styrdokument för samordnad vård- och omsorgsplanering

www.seniormedicin.se

Om läkemedel på skl.se

Om läkemedel på socialstyrelsen.se

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014

Nationell läkemedelslista Ds 2016:44

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

 

Till toppen


 

Regionalt

Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020

Krav- och kvalitetsbok

Överenskommelse samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03

Västbus reviderade riktlinjer 2012 och Västbus riktlinjer familjehemsplacerade barn och unga 2012

 Regionala och nationella styrdokument för samordnad vård- och omsorgsplanering

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018

Rutiner SOSFS 2008:20, habilitering och rehabilitering i Västra Götaland

Regionala medicinska riktlinjer

Säker utskrivning från slutenvård och hemskrivning från akutmottagningeriatrik Följ länken och klicka på dokumentet i listan

Samordnade insatser underlättar vardagen, habilitering och rehabilitering

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Regionalt vårdprogram för palliativ vård 2015-2016

Avtal och överenskommelser i Västra Götaland (Västkom-sida)

 

Till toppen


 

Fyrbodalsområdet

 

Vårdsamverkan Fyrbodal

- Avtal

Förlängning av samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal

- Verksamhetsberättelse

(statistikavsnitt skrivs med fördel ut i färg )

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2015

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2014

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2013

-  Uppdragshandlingar

Uppdragshandling beredningsgrupp information och kommunikation

Uppdragshandling beredningsgrupp personer med sammansatt vård- och omsorgsbehov

Uppdragshandling beredningsgrupp psykiatri, missbruk och beroende

- Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2012-2015

- Rutiner

Rutiner och PM

Närområdesplan

NU-sjukvården

Utskrivning från slutenvården - rutin NU-sjukvården

 

Till toppen


 

In- och utskrivning slutenvård

 Utskrivning från slutenvården - rutin NU-sjukvården

 48 - 72

 

Till toppen


 

Samordnad vård- och omsorgsplanering

 

 

Till toppen


 

Samordnad individuell plan, SIP

 Regional sida - Samordnad individuell plan, SIP

 

Till toppen


 

Avvikelser

 Blankett för avvikelser inom Fyrbodal

Rutin för avvikelsehantering inom Fyrbodal

 

Till toppen


 

Information och kommunikation

 Uppdragshandling beredningsgrupp information och kommunikation

 

Till toppen


 

Barn och unga

 

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

 

Till toppen


 

Personer med sammansatta vård- och omsorgsbehov

Uppdragshandling beredningsgrupp personer med sammansatt vård- och omsorgsbehov

 48 - 72

Utskrivning från slutenvården - rutin NU-sjukvården

Palliativ vård - Regionalt vårdprogram 

Länsgemensam handlingsplan för de mest sjuka äldre

Regionala medicinska riktlinjer

Rutiner SOSFS 2008:20, habilitering och rehabilitering i Västra Götaland

Till toppen


 

Våld i nära relationer

 Fyrbodal mot våld - Slutrapport från projekt

 

Till toppen


 

Psykiatri, missbruk och beroende

 Uppdragshandling beredningsgrupp psykiatri, missbruk och beroende

 

Till toppen


uiqt|wB&jzq|i5tqvliptH%vozmoqwv5{mjzq|i5tqvliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBiuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{miuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{m