Dokument

Hitta styrdokument utifrån geografiskt område, gemensamma processer eller lednings-/ arbetsgrupp.

     


 

Fyrbodalsområdet

 

Vårdsamverkan Fyrbodal

- Avtal

Förlängning av samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal

- Verksamhetsberättelse

(statistikavsnitt skrivs med fördel ut i färg )

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2016

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2015

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2014

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2013

-  Uppdragshandlingar

Omgruppering Vårdsamverkan 2018

 

- Rutiner

Rutiner och PM

Närområdesplan

Kontaktlista

Kommun och Primärvård Fyrbodalsenast ändrade uppgifter 2018-04-27

 Till toppen


Samordnad individuell plan, SIP

 Regional sida - Samordnad individuell plan, SIP

 


 

Avvikelser

 Blankett för avvikelser inom Fyrbodal

Rutin för avvikelsehantering inom Fyrbodal

Mall och checklista genomlysning av avvikelse

 

Till toppen


 Arbetsgrupper inom Fyrbodal

 

IT-tjänsten SAMSA

 

 

 

 

Till toppen 

 

Till toppen


 

 

  

Regionalt

 

Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020

 Underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet gällande personer med psykisk funktionosnedsättning och personer med missbruk

Krav- och kvalitetsbok

 

Västbus reviderade riktlinjer 2012 och Västbus riktlinjer familjehemsplacerade barn och unga 2012

 

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning - skolnivå

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018

Rutiner SOSFS 2008:20, habilitering och rehabilitering i Västra Götaland

Regionala medicinska riktlinjer

Säker utskrivning från slutenvård och hemskrivning från akutmottagningeriatrik Följ länken och klicka på dokumentet i listan

Samordnade insatser underlättar vardagen, habilitering och rehabilitering

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Regionalt vårdprogram för palliativ vård 2015-2016

 

Avtal och överenskommelser i Västra Götaland (Västkom-sida)

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Palliativ vård - Regionalt vårdprogram 

Regionala medicinska riktlinjer

 

Till toppen

 

 

Till toppen

Nationellt

Vård och omsorg kring äldre

Regionala och nationella styrdokument för samordnad vård- och omsorgsplanering

www.seniormedicin.se

Om läkemedel på skl.se

Om läkemedel på socialstyrelsen.se

Regionala cancercentrum i samverkan

Nationell läkemedelslista Ds 2016:44

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

 

Till toppen

 

 


uiqt|wBiuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{miuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBiuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{miuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{m