Dokument

Hitta styrdokument utifrån geografiskt område, övergripande processer eller samordnings-/ beredningsgrupp.

    

 

Nationellt

Vård och omsorg kring äldre

Regionala och nationella styrdokument för samordnad vård- och omsorgsplanering

www.seniormedicin.se

Om läkemedel på skl.se

Om läkemedel på socialstyrelsen.se

Regionala cancercentrum i samverkan

Nationell läkemedelslista Ds 2016:44

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

 

Till toppen


 

Regionalt

Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020

Krav- och kvalitetsbok

Underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet gällande personer med psykisk funktionosnedsättning och personer med missbruk

Västbus reviderade riktlinjer 2012 och Västbus riktlinjer familjehemsplacerade barn och unga 2012

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning - skolnivå

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018

Rutiner SOSFS 2008:20, habilitering och rehabilitering i Västra Götaland

Regionala medicinska riktlinjer

Säker utskrivning från slutenvård och hemskrivning från akutmottagningeriatrik Följ länken och klicka på dokumentet i listan

Samordnade insatser underlättar vardagen, habilitering och rehabilitering

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Regionalt vårdprogram för palliativ vård 2015-2016

Avtal och överenskommelser i Västra Götaland (Västkom-sida)

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Palliativ vård - Regionalt vårdprogram 

Regionala medicinska riktlinjer

 

Till toppen


 

Fyrbodalsområdet

 

Vårdsamverkan Fyrbodal

- Avtal

Förlängning av samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal

- Verksamhetsberättelse

(statistikavsnitt skrivs med fördel ut i färg )

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2016

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2015

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2014

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2013

-  Uppdragshandlingar

Uppdragshandling beredningsgrupp information och kommunikation

Uppdragshandling beredningsgrupp personer med sammansatt vård- och omsorgsbehov

Uppdragshandling beredningsgrupp psykiatri, missbruk och beroende

- Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2012-2015

- Rutiner

Rutiner och PM

Närområdesplan

NU-sjukvården

Utskrivning från slutenvården - rutin NU-sjukvården

Kontaktlista

Kommun och Primärvård Fyrbodal

 

Till toppen


Samordnad individuell plan, SIP

 Regional sida - Samordnad individuell plan, SIP

 


 

Avvikelser

 Blankett för avvikelser inom Fyrbodal

Rutin för avvikelsehantering inom Fyrbodal

Mall och checklista genomlysning av avvikelse

 

Till toppen


 

Information och kommunikation - IT-stödet SAMSA

 Uppdragshandling beredningsgrupp information och kommunikation

 

Till toppen


 

Barn och unga

 

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

 

Till toppen


 

Beredningsgrupp: Personer med sammansatta vård- och omsorgsbehov

Uppdragshandling beredningsgrupp personer med sammansatt vård- och omsorgsbehov


 

Våld i nära relationer

 Fyrbodal mot våld - Slutrapport från projekt

 

Till toppen


 

Beredningsgrupp: Psykiatri, missbruk och beroende

 Uppdragshandling beredningsgrupp psykiatri, missbruk och beroende

 

Till toppen


uiqt|wB&jzq|i5tqvliptH%vozmoqwv5{mjzq|i5tqvliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBiuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{miuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{m