Styrdokument

Sidan är under uppbyggnad. 

Hitta styrdokument utifrån geografiskt område, övergripande processer eller temagrupp.

   

 

Nationellt

Överenskommelsen sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 

 Regionala och nationella styrdokument för samordnad vård- och omsorgsplanering

www.seniormedicin.se

Om läkemedel på skl.se

Om läkemedel på socialstyrelsen.se

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014

 

Till toppen


 

Regionalt

Hälso- och sjukvårdsavtalet 2012-2016

Krav- och kvalitetsbok

Överenskommelse samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03

Västbus reviderade riktlinjer 2012 och Västbus riktlinjer familjehemsplacerade barn och unga 2012

 Regionala och nationella styrdokument för samordnad vård- och omsorgsplanering

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland, handlingsplan 2014–2015

Rutiner SOSFS 2008:20, habilitering och rehabilitering i Västra Götaland

Regionala medicinska riktlinjer

Säker utskrivning från slutenvård och hemskrivning från akutmottagningeriatrik Följ länken och klicka på dokumentet i listan

Samordnade insatser underlättar vardagen, habilitering och rehabilitering

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Regionalt vårdprogram för palliativ vård 2015-2016

 

Till toppen


 

Fyrbodalsområdet

 

Vårdsamverkan Fyrbodal

- Verksamhetsberättelse

(statistikavsnitt skrivs med fördel ut i färg )

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2015

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2014

Vårdsamverkan Fyrbodsals verksamhetsberättelse 2013

 

NU-sjukvården

Utskrivning från slutenvården - rutin NU-sjukvården

 

Till toppen


 

In- och utskrivning slutenvård

 Utskrivning från slutenvården - rutin NU-sjukvården

 48 - 72

 

 

Till toppen


 

Samordnad vård- och omsorgsplanering

 

 

Till toppen


 

Samordnad individuell plan, SIP

 

 

Till toppen


 

Avvikelser

 

 

Till toppen


 

Information och kommunikation

 

 

Till toppen


 

Barn och unga

 

 

Till toppen


 

Personer med sammansatta vård- och omsorgsbehov

 48 - 72

 

Till toppen


 

Våld i nära relationer

 

 

Till toppen


 

Psykiatri, missbruk och beroende

 

 

Till toppen


uiqt|wB&jzq|i5tqvliptH%vozmoqwv5{mjzq|i5tqvliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBiuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{miuqzi5i5lwvtioqkH%vozmoqwv5{m